Met hulp fijner thuis wonen in Groningen

Iedereen geholpen met het DorpshulpProgramma!

Niet alle Groningers die (huishoudelijke) hulp nodig hebben, lukt het deze – soms zo dringend nodige – ondersteuning te vinden. Niet via een vrijwillig sociaal netwerk, niet via zorginstellingen en soms zelfs niet via particulier betaalde hulp. De verwachting is bovendien dat de vraag naar huishoudelijke hulp in onze provincie (en in heel Nederland) flink toe zal nemen want ouderen wonen tegenwoordig veelal zelfstandig. Hoe kunnen de dorpen en de dorpsbewoners elkaar helpen? En bovenal hoe maak je het aantrekkelijker voor bewoners om te helpen? Wij denken dat het DorpshulpProgramma een antwoord kan bieden op deze vragen. Hieronder een toelichting.

Het DorpshulpProgramma in de provincie

Om Groningse dorpen en buurten te helpen zelf huishoudelijke hulp en ondersteuning aan dorps- en buurtgenoten te kunnen bieden, hebben wij de aanpak van het DorpshulpProgramma ontwikkeld. Bedoeld om lokale netwerken voor het verbinden van hulpvragen en hulpaanbod inclusief persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden op te zetten en te versterken.

Per 1 januari 2022 is het DorpshulpProgramma in de gemeenten Hogeland en Eemsdelta gestart. Via dit programma kunnen bewoners in deze gemeenten nu een vergoeding krijgen voor het aanbieden van WMO-geïndiceerde hulpdiensten, zoals huishoudelijke of tuinhulp aan hulpvragende dorps- en buurtgenoten. Zij zetten zich dan in als DorpsHulp. Het programma is ontwikkeld en wordt gefaciliteerd door UWassistent, de Coöperatie Work Autcomes en de Leer, Werk & ZorgPlaats, in samenwerking met vele anderen. Door de samenwerking met UWassistent kan via dezelfde aanpak op een breder vlak en niet alleen WMO-geïndiceerde hulp geboden worden. In combinatie kan veel gewonnen worden.

Wij hopen hiermee Groningers, dorpsverenigingen, zorgzame initiatieven in meer dorpen in de gelegenheid te stellen om huishoudelijke hulp en begeleiding beter te organiseren. Met teams met gekwalificeerde hulpen en begeleiders die samen diensten kunnen bieden in het eigen dorp en directe omgeving (5-10km). Vanuit de Coöperatie WorkAutcomes, UWassistent en de Leer, Werk &ZorgPlaats wordt daarbij ondersteuning geboden in de (telefonische, digitale) communicatie en alle administratieve zaken. Wij faciliteren, het dorp organiseert. Vereniging Groninger Dorpen steunt het DorpshulpProgramma omdat het bijdraagt aan de doelen van het Zorgzame Dorpen netwerk; het vergroot de veerkracht van dorpsgemeenschappen op het gebied van welzijn en zorg.

  • Uitgangspunt van het DorpshulpProgramma is de nadruk op waardevolle manieren om er voor elkaar te zijn: aandacht voor elkaar, en integraal en efficiënt omgaan met tijd, vragen, middelen en opleidingsaanbod. Een manier die werkt voor de hulpvrager én voor de helpende hand (de DorpsHulp). Nabij, voor beiden. Dit zie je terug in de aanpak: persoonlijk en met korte lijnen, in het dorp, in de buurt maar ook in de organisatie. Gebruik maken van en versterken van wat er al is.
  • Benadering van de hulpvragers gaat op dezelfde manier: met aandacht, tijd, brede blik in hulp en begeleiding. De verbinding met dorpsgenoten als DorpsHulpen zal ook voor de hulpvrager prettig zijn. DorpsHulpen worden onder andere getraind in de werkwijze van de Mediërende Begeleiding. Dit betekent niet overnemen maar zoveel mogelijk samen zodat de hulpvrager – in het kort- meer zelfvertrouwen krijgt, meer zelf kan en wil, en meer plezier heeft.
   Meer voor hulpvragers.Meer over de DorpsHulp.
  • De initiatiefnemers brengen veel ervaring in en een breed en snel toegankelijk netwerk in het gebied. Voor wanneer huishoudelijke hulp alleen niet toereikend blijkt te zijn, van specialistische kennis van o.a. creatief begeleiders, specialistische kinder- en dementiecoaches, val- en bewegingstrainers, voedingsadviseur, budget- en juridisch adviseur bij specifieke vragen.Over de initiatiefnemers.
  • Voor gemeenten hebben we de PLUSSEN die wij in het DorpshulpProgramma zien op een rij gezet.
   Voor gemeenten.