Kennis en ervaring delen, samen sterk

Wie zijn wij

De Leer, Werk & ZorgPlaats biedt laagdrempelige en doel- en resultaatgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren, ouders en ouderen bij diverse vragen en knelpunten in het dagelijkse leven thuis, op school, bij leren en werken en het ouder worden. De Leer, Werk & Zorgplaats is gevestigd in de Juckemaheerd in Niekerk bij Zoutkamp. De Leer, Werk en ZorgPlaats is aangesloten bij de Coöperatie WorkAutcomes.

De Coöperatie WorkAutcomes is opgericht in 2017 met het idee om kennis en ervaring te delen en er te zijn voor elkaar. Sinds de introductie van de Jeugdzorg in Groningen in 2017 bieden wij onze specialistische diensten aan voor kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met ontwikkel-, leer- en gedragsbeperkingen t.g.v. van wel/niet aangeboren neurologische beperking. Een beperking zoals ASS, AD(H)D, DCD, ODD, Down. De coöperatie en haar leden werken met UwAssistent als faciliterend en digitaal cliëntadministratiesysteem. De leden van de Coöperatie hebben allen uitgebreide kennis en zorgervaring opgedaan in het werken met vele cliënten, jong en oud. O.a. in het werken voor zorg-, welzijn-, onderwijs- en overheidsinstellingen en ook als moeder/ vader van eigen kinderen weten we wat is het om hen te begeleiden in hun opvoeding naar volwassenwording. Soms is/was dit eenvoudig en soms ingewikkelder. Graag willen we onze kennis en ervaring met u delen en de wereld prettiger maken voor tenminste de kinderen uit Groningen.

Samen voor het DorpshulpProgramma

Samen met UWassistent hebben we in 2020 een start gemaakt met het bieden van Huishoudelijke en Technische ondersteuning, 24-uurs begeleiding, Persoonlijke Zorg. Als een toegelaten instelling kunnen we onze diensten nu ook in natura aanbieden via de WMO, de PGB en de WZV/Zorgverzekeraar. Diensten als huishoudelijke ondersteuning, hulp in de tuin of bij klussen, 24 uurs begeleiding, ADL- en persoonlijke zorg, therapeutische begeleiding voor volwassenen, ouderen en huishoudens die het een korte of lange tijd niet alles zelf meer kunnen doen. Niet meer kunnen of durven, omdat er sprake is juridische of geld/budgetzorg, van Dementie, Parkinson, Burn-out, een ernstige ziekte zoals Corona met een langdurig herstel.

Wij constateerden verschillende uitdagingen en behoeften in ons werkgebied waar we met het DorpshulpProgramma op in willen spelen., en goed gebruik van onze organisatiestructuur kunnen maken.

Achter de schermen

De Coöperatie Work Autcomes biedt alle administratieve en facilitaire ondersteuning aan elke individuele hulpvrager, de begeleiders en de Dorpsteams, om het achter de schermen goed te regelen. Met de digitale ondersteuning van o.a. UwAssistent, Vecozo en ZilliZ voor een veilige administratieve uitvoering, het regelmatig toetsen aan de veiligheids- en kwaliteitsrichtlijnen zoals gesteld door de gemeenten en zorgverzekeraars en vanuit het certificaat ISO-9001/2015. En met gekwalificeerde professionals die in het contact met de zorgvrager/de cliënt alle tijd en aandacht geen voor wat de client wil en hoe dit samen zo goed mogelijk geboden kan worden.

In de uitvoering van onze diensten werken we samen, of hebben we een overeenkomst met:

  • Balans- Digitaal voor ouders van kinderen met een ontwikkel-, leer- of gedragsbeperking,
  • Samen Dementie Vriendelijk,
  • Cantina Dementia voor regelmatige workshops/trainingen om samen te koken, bewegen, wandelen en creatieve bijeenkomsten,
  • Het Trimbos Instituut voor het aanbieden van o.a. valpreventie en training Cognitieve GedragsTherapie (CGT)
  • Remedica voor het verzorgen van informatiebijeenkomsten over actuele gezondheidsthema’s zoals nieuwe entingprogramma’s, de Donorwet, blijven bewegen, enz.
  • SBB-praktijkleerschool (Ministerie Onderwijs) om jongeren, volwassenen de scholing en begeleiding te bieden zodat zij gekwalificeerde hulp, zorg en coaching kunnen bieden
  • NOLOC/UWV voor re-integratie en de begeleiding naar werk voor een ieder die als DorpsHulp in Groningen aan de slag wil.

Zoals gezegd: graag brengen we onze kennis en ervaring in en we nodigen u ook uit om ook uw kennis in te brengen, of mee te werken en eventueel lid te worden/ aan de sluiten bij de Coöperatie.