Alleen samen kunnen we de maatschappelijke uitdagingen aan.

Wat het DorpshulpProgramma voor en in gemeenten kan bewerkstelligen.

De gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta hebben de aanbesteding voor de huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2022 gegund aan de Leer, Werk & ZorgPlaats van de Coöperatie Work Autcomes & UWassistent Groningen. Zij stellen gezamenlijk hun faciliteiten beschikbaar zodat de dorpsbewoners zelf hun hulp- en begeleidingsdiensten als DorpsHulp kunnen aanbieden.

Wij zijn erg blij met de gunning en daarmee erkenning van het DorpshulpProgramma. Dit betekent dat elke Hulpvrager uit een dorp in deze gemeenten weet dat de DorpsHulpen die hun diensten komen aanbieden, ook bekend zijn met en in het sociale- en zorgnetwerk van het dorp zodat men elkaar op de hoogte kan houden van nieuws, bij voorkeur op de (e-)fiets of lopend komen en dan ook nog een boodschapje kunnen meenemen. Ook dit beschouwen wij als een PLUS. Werkend voor hulp- en begeleidingsvragers die graag zelf en dan met wat steun en begeleiding hun vragen willen oplossen en ook zo lang mogelijk zelfstandig, wonen in eigen woning en in eigen dorp en daartoe ook vaardig moeten zijn en blijven.

Daar wordt nog een PLUS aan toegevoegd doordat de cliënt/de hulpvrager samen met de DorpsHulp tijdens elke afspraak ook kan oefenen met de huishoudelijke, tuin- of technische klusvaardigheden, zodat ze beter hun eigen zaken kunnen regelen en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De DorpsHulpen hebben bovendien als PLUS dat zij allround kunnen en willen werken binnen hun opdracht, ieder met een eigen toevoeging. Hiermee kan de hulpvrager met meerdere vragen, zo lang als mogelijk samen van één dienstverlener van het Dorpsteam de gevraagde hulp of begeleiding krijgen.

Dit programma heeft nog een PLUS. Wij willen graag samenwerken met andere dorpsinitiatieven, zodat wij zoveel als mogelijk gebruik van de inzet van jongeren en volwassenen die al actief zijn of graag actief willen zijn. Een inzet van toekomstige DorpsHulpen die op zoek zijn naar een baan in de Thuishulp, waarbij dit programma de (aanvullende) scholing, training en begeleiding ‘on the job’ biedt.

Met de voordelen van voornoemde aanpak, zoals:

  • Een Dorpsgerichte aanpak samenwerkend met ander aanbod aansluitend op de Sociale Dorps- of Welzijn- en Zorgteams
  • Oplossing voor de toegenomen vraag van thuiswonende ouderen en/of mensen met een beperking als het gaat om meer specifieke ondersteuning en vooral meer persoonlijke aandacht
  • Laagdrempelige instroom van mensen al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Scholing en de mogelijkheid tot participatie van specifieke doelgroepen
  • (Kosten)efficiënte huishoudelijke hulp en leerwerkervaring (o.a. SBB-aangesloten) met weinig overhead
  • Lokaal werken is werken vanuit eigen kracht binnen de gemeente zelf

Contactpersoon Geertje Karstens

Wilt u als gemeente meer weten, wij vertellen u er graag over en delen graag de ervaringen.