Vanuit de Leer, Zorg&Werkplaats

Specialistische hulp en dagbesteding

De Leer, Werk & ZorgPlaats biedt laagdrempelige en doel- en resultaatgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren, ouders en ouderen bij diverse vragen en knelpunten in het dagelijkse leven thuis, op school, bij leren en werken en het ouder worden. De Leer, Werk & ZorgPlaats is gevestigd in de Juckemaheerd in Niekerk bij Zoutkamp. Op de boerderij is dagbesteding, respijt- en vakantieverblijf mogelijk. De Cantina Dementia op de boerderij is specifiek voor mensen met dementie en de mensen om hen heen. De Leer, Werk & ZorgPlaats is aangesloten bij de Coƶperatie WorkAutcomes.