Samen werken aan fijn wonen in eigen dorp of buurt!

Werken in eigen dorp als DorpsHulp

Wat leuk dat je hier kijkt! Wil jij in eigen dorp of buurt dorps- of buurtgenoten helpen (langer) prettig thuis te (blijven) wonen? Door hen te helpen of begeleiden met huishoudelijke hulp zodat dat ze zichzelf kunnen redden? Denk bij de diensten bijvoorbeeld aan hulp in het huishouden, tuinonderhoud, onderhoudsklussen, samen boodschappen doen en koken, of begeleiding bieden bij een bezoek aan het ziekenhuis. Ook 24-uurs begeleiding wanneer dat gewenst of nodig is. Bij ouderen, huishoudens, gezinnen.

Wil je als bewoner – alleen of met een aantal anderen – informatie of een team vormen van DorpsHulpen en zo andere dorps- of buurtgenoten helpen? Hieronder alvast informatie.

  • Dorpen en dorpsbewoners die huishoudelijke hulp en ondersteuning als DorpsHulp willen gaan aanbieden, worden daarbij facilitair en administratief ondersteund door het facilitair bureau vanuit de samenwerking tussen UWassistent, de Coöperatie Work Autcomes en de Leer, Werk & ZorgPlaats.
  • De vergoeding voor de geleverde diensten wordt betaald door de gemeente via WMO, PGB of wordt via zorgvergoeding uitgekeerd en door UWassistent/de Coöperatie geïncasseerd en uitbetaald. Ook kan het zijn dat de hulpvrager zelf betaalt (particuliere hulp). Per 1 januari 2022 is vergoeding via WMO-indicatie voor huishoudelijke hulp en ondersteuning door DorpsHulpen mogelijk in de gemeenten Eemsdelta en Hogeland.
  • Je kunt op de fiets naar je cliënten en samen maak je afspraken over wat, hoelang en wanneer.
  • Het aantal uur dat je werkt en je tarief hangen samen met onder andere je beschikbaarheid, de vraag en je niveau. Er gelden vaste tarieven vanwege afspraken met o.a. de gemeente.
  • Voor nieuwe DorpsHulpen verzorgen we een (gratis) basiscursus, om goede en veilige huishoudelijke ondersteuning te bieden. Een cursus over o.a. Veiligheid in en om het huis, EHBO, het werken als huishoudelijke hulp, als begeleider in huis en naar het ziekenhuis en rond koken, klussen en tuinonderhoud. Ook leren we DorpsHulpen over de mediërende werkwijze. We anticiperen op cursussen en opleidingen die deel uitmaken van een praktijkleer-opleiding op MBO-3 die gratis gevolgd kunnen worden. Ons ontwikkelingstraject is aangemeld bij SBB als leerwerkmogelijkheid.
  • Het DorpshulpProgramma werkt met bepaalde principes en werkwijzen, vanuit ervaring en kwaliteitseisen (klik hier voor meer informatie).

Neem je bij vragen of interesse contact op met Geertje Karstens (initiatiefnemer)?

NB: Kom je tot de conclusie dat iets anders dan DorpsHulp beter bij jou past maar weet je niet goed wat of hoe je daar komt? Weet dat de loopbaancoach van de Leer, Werk & ZorgPlaats jou graag op weg wil helpen.